Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

provincial /prə'vin∫l/  

 • Tính từ
  [thuộc] tỉnh
  provincial government
  chính quyền tỉnh
  [thuộc] các tỉnh
  provincial theatres
  nhà hát các tỉnh
  (thường xấu) [có tính chất] tỉnh lẻ, [có tác phong] tỉnh lẻ
  Danh từ
  (thường xấu) dân tỉnh lẻ

  * Các từ tương tự:
  provincialism, provincialist, provinciality, provincialization, provincialize, provincially