Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ, khẩu ngữ, xấu)
  người quê mùa ngốc nghếch
  (thành ngữ) [có tính chất] tỉnh lẻ, quých

  * Các từ tương tự:
  hickey, hickory, Hicks Neutral Technical Progress, Hicks-Hansen diagram, Hicks. Sir John R