Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

provincialize /provincialize/  

  • Ngoại động từ
    làm hoá thành tỉnh lẻ, làm cho có tính chất tỉnh lẻ