Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bướng bỉnh; ngoan cố
  ông cụ bướng bỉnh không chịu đi bệnh viện
  dai dẳng; khó chữa; khó tẩy
  obstinate resistance
  sự kháng cự dai dẳng
  an obstinate stain on the carpet
  một dấu khó tẩy ở tấm thảm
  obstinate as a mule
  xem mule

  * Các từ tương tự:
  obstinately, obstinateness