Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adamant /'ædəmənt/  

 • Tính từ
  kiên quyết, cứng rắn
  an adamant refusal
  sự từ chối kiên quyết

  * Các từ tương tự:
  adamantine, adamantly, adamantoblast