Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bloody-minded /'blʌdi/  

 • Tính từ+ (bloody-minded) /'blʌdi'maindid/
  vấy máu, đẫm máu, dính máu; chảy máu, có đổ máu
  tàn bạo, khát máu, thích đổ máu, thích giết người ((như) bloody minded)
  đỏ như máu
  mặt trời đỏ như máu
  phó từ
  uộc bloody, hết sức, vô cùng
  chết tiệt, trời đánh thánh vật
  Ngoại động từ
  làm vấy máu
  làm đỏ máu

  * Các từ tương tự:
  bloody-minded, bloody-mindedness