Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

masterful /'mɑ:stəfl/  /'mæstərfl/

 • Tính từ
  hách, đầy quyền uy
  a masterful tone
  giọng nói đầy quyền uy

  * Các từ tương tự:
  masterfully, masterfulness