Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

masterly /'mɑ:stəli/  /'mæstərli/

  • Tính từ
    [vào loại] bậc thầy, tài giỏi