Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  giỏi, thạo
  she's adept at growing roses
  chị ta thạo nghề trồng hoa hồng
  Danh từ
  người giỏi, người thạo (về nghề gì, về vấn đề gì)
  anh ta là người giỏi nghề mộc

  * Các từ tương tự:
  adeptly, adeptness