Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  accomplished in something
  thành thạo, giỏi
  be accomplished in music
  giỏi về âm nhạc
  an accomplished young lady
  một cô nương lịch thiệp