Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khéo léo, khéo tay
  với những ngón tay khéo léo, chị ta đã gỡ rối sợi dây
  cô ta rất khéo khi tiếp xúc với phóng viên

  * Các từ tương tự:
  deftly, deftness