Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overweening /,əʊvə'wi:niŋ/  

  • Tính từ
    (thuộc ngữ)
    quá tự tin; quá tự phụ
    overweening pride
    niềm kiêu hãnh quá tự tin