Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  dã man; man rợ
  savage life
  cuộc sống dã man
  savage tribes
  những bộ lạc man rợ
  nghiêm trọng, gay gắt
  savage cuts in our budget
  những khoản cắt giảm nghiêm trọng trong ngân sách của chúng ta
  Danh từ
  người man rợ
  một hòn đảo có người man rợ cư ngụ
  những thằng nhóc đó có thể trở thành những đứa man rợ thực sự
  Động từ
  tấn công tơi bời
  she was badly savage by a mad dog
  cô ta bị một con chó dại xông vào cắn tơi bời
  (bóng) phê phán thậm tệ, chỉ trích gay gắt
  một cuốn tiểu thuyết bị các nhà phê bình chỉ trích gay gắt

  * Các từ tương tự:
  savagely, savageness, savagery