Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pitiless /'pitilis/  

 • Tính từ
  nhẫn tâm; tàn nhẫn
  a pitiless tyrant
  một tên bạo chúa tàn nhẫn
  (nghĩa bóng) gay gắt; ác liệt
  a scorching, pitiless sun
  cái nắng thiêu đốt gay gắt

  * Các từ tương tự:
  pitilessly, pitilessness