Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nguyên thủy; ban sơ
  primitive man
  người nguyên thủy
  primitive culture
  nền văn hóa ban sơ
  đơn sơ (như ở thời cổ xưa)
  they built a primitive shelter out of tree trunks
  họ dựng lên một chỗ trú ban sơ bằng thân cây
  Danh từ
  họa sĩ trước thời Phục hưng; nhà điêu khắc trước thời Phục hưng
  họa sĩ (thời nay) theo phong cách tự nhiên (như thể không được đào tạo chút nào cả)
  bức họa trước thời Phục hưng; bức họa theo phong cách tự nhiên

  * Các từ tương tự:
  primitively, primitiveness