Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  quá khứ của fall
  xem fall
  Đại từ, Tính từ
  (từ cổ)
  ác liệt; hủy diệt
  at one fell swoop
  một cú chết ngay
  Danh từ
  vùng đồi đá trơ trụi (miền bắc nước Anh)
  Động từ
  đốn, chặt (cây)
  đánh ngã, hạ đo ván
  chỉ bằng một quả đấm ông ta hạ đo ván kẻ thù

  * Các từ tương tự:
  fellah, fellaheen, fellatio, feller, fellmonger, fellmongering, fellness, felloe, fellow