Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (nhiều khi ở dạng kép) bạn, đồng chí
  bạn đồng sàng
  fellow in misery
  bạn thuở hàn vi
  (thuộc ngữ) người cùng loại
  a fellow member
  người cùng hội
  hội viên, thành viên (viện nghiên cứu); viện sĩ
  Fellow of the Royal Academy
  Viện sĩ Viện Hàn Lâm Hoàng gia
  thành viên ban giám hiệu (ở một số trường)
  (từ Mỹ) nghiên cứu sinh
  chiếc (trong một đôi)
  here's one of my shoesbut where's its fellow?
  đây là một chiếc giày của tôi, còn chiếc nữa ở đâu nhỉ?
  (khẩu ngữ) thằng cha, anh chàng, gã
  he's a nice fellow
  nó là một thằng cha tốt
  poor fellow
  thằng cha tội nghiệp
  be hail-fellow-well-met [with somebody]
  xem hail

  * Các từ tương tự:
  fellow feeling, fellow-author, fellow-being, fellow-citizen, fellow-citizenship, fellow-countryman, fellow-creature, fellow-feel, fellow-feeling