Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  phá hủy, đánh đổ
  họ đã phá hủy khu nhà ổ chuột
  demolish a doctrine
  đánh đổ một học thuyết
  ăn ngấu nghiến, ngốn
  cô ta ngốn hết hai chiếc bánh nướng

  * Các từ tương tự:
  demolishment