Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm] rơi, [làm] đổ
  chồng sách rơi xuống sàn
  vụ nổ đã làm đổ cái ống khói cũ
  lật đổ
  cuộc khủng hoảng có nguy cơ lật đổ chính phủ