Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đánh mạnh, đập mạnh (quả bóng…)
  I'll smash you on the eye!
  tao đấm cho một cái vào mắt bây giờ đấy!
  cầu thủ cricket đánh mạnh quả bóng lên trời
  đâm mạnh, va mạnh
  chị ta đã để xe va vào xe khác trong sương mù
  phá bỏ, đập tan, đánh bại
  chúng ta quyết tâm đập tan chủ nghĩa khủng bố
  nhà vô địch đã bị đánh bại hoàn toàn trong trận chung kết
  smash a record
  phá một kỷ lục
  smash something [up]; smash something open
  đập nát; vỡ tan
  tiếng cái cốc vỡ tan [ra từng mảnh] trên sàn nhà
  the lock was rustyso we had to smash the door open
  ổ khóa bị gỉ, nên chúng tôi phải đập nát (phá) cửa cho mở ra
  smash something against, into, through…
  đâm sầm vào
  bà ta không còn làm chủ tay lái nữa và đâm sầm vào cột đèn
  smash something down
  đập cho sập xuống (bằng búa…)
  anh cứu hỏa đập sập cửa để có thể tới được chổ mấy đứa trẻ
  smash something in
  phá vỡ, đánh vỡ
  smash a door in
  phá [vỡ] cửa
  I'll smash your head in! (khu ngữ)
  tao lại đập cho vỡ đầu mày ra bây giờ!
  Danh từ
  (số ít) sự đập nát, sự vỡ tan, tiếng đập, tiếng vỡ
  the smash of a glass
  tiếng vỡ của chiếc cốc
  (cách viết khác smash-up) sự đụng xe
  cú đập mạnh (quần vợt)
  (cách viết khác smash hit) (khẩu ngữ) vở kịch đột nhiên thành công lớn; bài hát đột nhiên thành công lớn; bộ phim đột nhiên thành công lớn
  Phó từ
  sầm một cái
  the car ran smash into the tram
  xe ô tô đâm sầm một cái vào xe điện

  * Các từ tương tự:
  smash-and-grab, smash-and-grab raid, smash-hit, smash-up, smashed, smasher, smashing