Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    tàn phá
    ngôi nhà bị bom tàn phá
    làm choáng váng, làm rụng rời
    tôi rụng rời khi nghe tin về vụ đụng xe ấy