Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obliterate /ə'blitəreit/  

 • Động từ
  xóa, xóa sạch
  she tried to obliterate all memory of her father
  cô ta cố gắng xóa sạch mọi ký ức về bố mình
  cảnh vật bị sương mù xóa mờ đi
  phá sạch
  toàn bộ làng đã bị vòi rồng phá sạch