Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm] vỡ tan tành
  chiếc bình vỡ tan tành khi rơi xuống sàn nhà
  tiếng nổ làm các kính cửa sổ vỡ tan tành
  (khẩu ngữ) làm tiêu tan
  shatter somebody's hopes
  làm tiêu tan hy vọng của ai
  biến cố này đã làm tiêu tan mọi ý tưởng của tôi trước đây
  (khẩu ngữ) (chủ yếu ở dạng bị động) phá vỡ sự yên tĩnh; gây choáng váng
  chúng tôi choáng váng khi nghe tin ấy
  (Anh, khẩu ngữ) (chủ yếu ở dạng bị động) làm (ai) kiệt sức hoàn toàn
  chúng tôi bị kiệt sức hoàn toàn sau chuyến đi dài ngày

  * Các từ tương tự:
  shatter-brain, shatter-brained, shattering, shatterproof, shatters, shattery