Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  run (vì sợ, vì lạnh…)
  run toàn thân vì lạnh
  Danh từ
  sự run (vì sợ, vì lạnh…)
  the shivers
  (số nhiều)
  cơn run
  phải nói trước đám đông bao giờ cũng làm tôi run sợ
  Tính từ
  (thường số nhiều)
  mảnh vụn (thủy tinh…)
  cut one's foot on a small shiver of glass
  giẫm phải một mảnh vụn nhỏ thủy tinh mà đứt chân
  Động từ
  [làm] vỡ thành mảnh vụn

  * Các từ tương tự:
  shivering, shivery