Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nắp (phong bì, túi…)
  vành (mũ); cánh (bàn gấp), vạt (áo), dái (tai)
  sự đập, sự vỗ
  cái phát đen đét, cái vỗ đen đét
  (như aileron) cánh phụ ở máy bay
  be in (get into) a flap
  (khẩu ngữ)
  bối rối; lo lắng
  I got into a real flap when I lost my keys
  tôi thực sự bối rối khi đánh mất chùm chìa khóa
  Động từ
  (-pp-)
  bay phần phật; vỗ đen đét
  cánh buồm nhẹ nhàng bay phần phật trong gió
  con chim vỗ cánh bay đi
  đập nhẹ, vụt nhẹ
  flap at a fly with a cloth; flap a cloth at a fly
  lấy cái khăn đập nhẹ xua ruồi
  bối rối, lo lắng
  there's no need to flap!
  không cần phải lo lắng thế!
  flap across, away, by…
  vỗ cánh bay (qua, đi, ngang qua…)
  con diệc vỗ cánh bay từ từ ngang qua hồ

  * Các từ tương tự:
  flap-covered, flap-door, flap-eared, flap-hat, flapdoodle, flaperons, flapjack, flapper, flapperdom