Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trận gió bất chợt; cơn mưa bất chợt; trận tuyết rơi bất chợt
  flurry of something
  cơn kích động
  I'm always in a flurry as deadlines get nearer
  tôi luôn luôn bị kích động vì thời hạn chót đang đến gần
  Động từ
  (flurried)
  làm náo động, làm rối lên
  bình tĩnh nào, đừng rối lên như thế!