Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vibrate /vai'breit/  /'vaibreit/

 • Động từ
  lúc lắc, rung
  mỗi khi xe tải hạng nặng chạy qua là cả ngôi nhà rung lên
  kêu, ngân vang (âm thanh)
  run lên, rộn ràng
  giọng nó run lên vì xúc cảm mạnh mẽ
  vibrate with enthusiasm
  rộn ràng vì nhiệt tình