Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đập [cánh], vỗ [cánh]
  con chim đập cánh trong lồng
  cánh chim còn đập đập sau khi nó bị bắn rơi
  phấp phới; đảo qua đảo lại
  lá cờ phấp phới trước gió
  cô ta chợt chớp mắt nhìn tôi
  đập yếu và không đều (nói về tim, vì kích động) xốn xang
  flutter the dovecotes
  khuấy động cuộc sống yên tĩnh của ai
  flutter about (around, across...)
  bay (về một hướng nào đó) với những lần đập cánh nhanh
  con bướm đêm bay chập chờn quanh đèn
  rơi nhanh (lá...); đi nhanh
  lá thu rơi nhanh xuống đất
  cô ta bồn chồn đi từ phòng này sang phòng khác
  Danh từ
  sự vỗ (cánh)
  sự kích động, sự xốn xang
  all of a flutter
  vô cùng xốn xang
  sự rung nguy hiểm của một bộ phận máy bay (nhất là cánh)
  sự thay đổi nhanh chóng độ cao âm thanh được ghi
  flutter on something
  (khẩu ngữ)
  sự cược, sự đánh cá
  have a flutter on a horse at the races
  sự đánh cá một con ngựa ở cuộc đua

  * Các từ tương tự:
  flutterer, fluttering, fluttery