Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đuôi
  chó vẫy đuôi khi nó vui mừng
  the tail of a comet
  đuôi sao chổi
  the tail of a procession
  đuôi đám rước
  the tail of one's eye
  đuôi mắt
  the tail of a class
  học sinh bét lớp
  the tail of a storm
  rớt bão
  (cũ, khẩu ngữ) mông [đít]
  give somebody a smack on the tail
  phát cho ai một cái vào mông
  (khẩu ngữ) người theo dõi sát
  put a tail on somebody
  cho người theo dõi ai
  tails
  (số nhiều) (cách viết khác tail-coat)
  o đuôi tôm
  tails
  (số nhiều)
  mặt sấp (đồng tiền)
  have one's tail between one's legs
  (khẩu ngữ)
  bị nhục; bị thua; bị thất vọng
  heads I win, tails you lose
  xem head
  heads or tails?
  xem head
  make head or tail of something
  xem head
  on somebody's tail
  theo sát ai
  a sting in the tail
  xem sting
  the tail wagging the dog
  tình trạng một bộ phận nhỏ quyết định tổng thể
  turn tail
  bỏ chạy cong đuôi
  Động từ
  theo dõi
  ông ta theo dõi tên gián điệp đến nơi khách sạn nó ở
  ngắt cuống (trái cây)
  tail away; tail off
  nhỏ đi; yếu đi; ít đi
  số du khách bắt đầu ít đi vào tháng mười
  kết thúc không có kết luận, kết thúc không rõ ràng
  lời bào chữa của anh ta ấp úng rồi kết thúc trong sự im lặng
  tụt hậu
  tail back
  hình thành một dòng dài vì bị tắc nghẽn (nói về xe cộ)

  * Các từ tương tự:
  tail wind, tail-base, tail-end, tail-feather, tail-lamp, tail-light, tail-skid, tail-spin, tail-stock