Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái néo (để đập lúa)
  Động từ
  đập như đập bằng néo
  vung vẩy (tay...)
  vung tay lên trên đầu
  nó chạy hết tốc lực xuống đồi, hai tay vung vẩy lung tung