Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  without more ado; without further ado
  không bày vẽ gì thêm
  much ado about something
  chẳng có chuyện gì cả mà cũng làm rối cả lên

  * Các từ tương tự:
  adobe, adolescaria, adolescence, adolescent, adonis, adonize, adopt, adoptability, adoptable