Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adolescent /,ædə'lesnt/  

 • Tính từ
  tuổi thiếu niên
  adolescent boys
  con trai ở tuổi thiếu niên
  Danh từ
  thanh thiếu niên (tuổi từ 13 đến 17)