Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm] bẹt ra, san phẳng
  ruộng lúa mì bị bão thổi rạp xuống
  flatten oneself against a wall to let people get by
  ép mình sát vào tường để cho người ta đi qua
  đánh bại, đè bẹp; làm bẽ mặt
  anh ta hoàn toàn bẽ mặt trước những lời châm chọc của cô ta

  * Các từ tương tự:
  flattened, flattener