Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-r, st)
  hung dữ; dữ tợn
  a fierce dog
  con chó dữ
  dữ dội, mãnh liệt; gay gắt
  a fierce storm
  cơn bão dữ dội
  a fierce desire
  lòng ham muốn mãnh liệt
  his plan met with fierce opposition
  kế hoạch của ông ta bị phản đối gay gắt

  * Các từ tương tự:
  fiercely, fierceness