Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bloodthirsty /'blʌdθɜ:sti/  

  • Tính từ
    khát máu
    thích cảnh chém giết (khán giả)
    đầy rẫy cảnh chém giết (phim…)