Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  xa, khác
  an explanation far removed from the truth
  một lời giải thích còn xa sự thật lắm
  one (twice…) removed
  có quan hệ bà con một (hai…) đời
  a first cousin once removed
  anh con bác, em con chú, em con cô, em con cậu… (có quan hệ bà con một đời)