Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự tàn sát; cuộc tàn sát
  sự tàn sát hàng ngàn người đại bại
  sự thua đậm
  the game was a 10-0 massacre
  kết quả của trận đấu là một đại bại 10-0
  Động từ
  tàn sát
  bị đại bại, bị thua đậm
  trong trận chung kết chúng tôi đã thua đậm

  * Các từ tương tự:
  massacrer