Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

separation /,sepə'rei∫n/  

 • Danh từ
  (số ít) sự ly thân
  decide on [a] separation
  quyết định sống ly thân
  separation from somebody (something)
  sự tách ra; sự cách ly, sự xa cách
  sự cách ly những bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm khỏi các bệnh nhân khác
  separation from his friends made him sad
  sự sống tách xa bạn bè làm anh ta buồn
  after a separation of five years from his parents
  sau thời gian năm năm xa cách bố mẹ

  * Các từ tương tự:
  Separation of ownership from control