Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vết nứt, vết rạn; chỗ quang (trong đám mây)
  a rift in the clouds
  chỗ quang trong đám mây
  vết rạn nứt (trong tình bạn…)
  vết rạn nứt ngày càng tăng giữa hai bè phái

  * Các từ tương tự:
  rift valley, rift-valley, riftzone