Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rift-valley /'riftvæli/  

  • Danh từ
    thung lũng vách dốc do sụt đất

    * Các từ tương tự:
    rift valley