Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vết nứt, chỗ rạn
  chiếc bình này có lẽ sẽ hoàn hảo nếu không có một vài vết rạn nhỏ ở đáy
  sai lầm, thiếu sót
  một thiếu sót trong lập luận của ai
  điểm yếu
  tính kiêu căng tự đắc là điểm yếu lớn nhất trong nhân cách của ông ta
  Động từ
  làm cho có sai lầm thiếu sót
  một kiệt tác còn vài sai sót

  * Các từ tương tự:
  flawed, flawing, flawless, flawlessly, flawlessness, flawn, flawy