Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khe hở, kẽ hở
  ánh mặt trời xuyên qua khe hở ở màn cửa
  he peeped through a chink in the fence
  nó chui vào qua khe hở ở hàng rào
  a chink in somebody' armour
  điểm yếu trong lý lẽ (trong sự chống đỡ) của ai
  Danh từ
  tiếng lanh canh (như của cốc chạm nhau)
  Động từ
  làm cho kêu lanh canh
  chúng tôi chạm cốc và uống rượu chúc nhau sức khỏe

  * Các từ tương tự:
  chinkapin, chinkic