Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vết (mực…)
  một trang giấy đầy vết mực
  (nghĩa bóng, nghĩa xấu) vết nhơ
  sự dính líu của anh ta vào vụ bê bối ấy đã là một vết nhơ cho thanh danh của anh ta
  a blot on one's escutcheon
  (đùa)
  vết nhơ cho thanh danh của mình
  a blot on the landscape
  vết làm mất vẻ đẹp phong cảnh
  the new factory is a blot on the landscape
  nhà máy mới ấy đã làm mất vẻ đẹp phong cảnh xung quanh
  Động từ
  (-tt-)
  vấy bẩn
  chị ta vấy bẩn vết mực lên tờ giấy
  thấm bằng giấy thấm
  blot one's copy-book
  (khẩu ngữ)
  tự làm ô danh, tự làm mang tiếng
  blot something out
  xóa sạch
  nhiều chữ trong thư đã bị xóa đi
  che khuất (nói về sương mù…)
  sương mù che khuất mặt trời
  (nghĩa bóng) xóa đi (một ý nghĩ, một kỷ niệm)

  * Các từ tương tự:
  blotch, blotched, blotchily, blotchiness, blotchy, blotter, blotting-paper, blotto