Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thiên thực (nhật thực, nguyệt thực)
  total (partial) eclipse of the sun
  nhật thực toàn phần (một phần)
  (nghĩa bóng) sự bị lu mờ
  after suffering an eclipse, she is now famous again
  sau một thời gian bị lu mờ, chị ta lại nổi tiếng trở lại
  Động từ
  che khuất (mặt trời, mặt trăng)
  mặt trời bị [mặt trăng] che khuất một phần
  át hẳn, làm lu mờ
  anh ta bị lu mờ bên cạnh bà vợ mình, một người thông minh hơn anh nhiều