Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blockage /'blɒkidʒ/  

  • Danh từ
    sự tắt nghẽn, vật gây tắc nghẽn
    a blockage in a drain-pipe
    sự tắt ống thoát nước