Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vết sẹo, sẹo
  will the cut leave a scar?
  liệu vết đứt có để lại sẹo không nhỉ?
  (nghĩa bóng) vết sém trên tủ do thuốc lá gây ra
  vết đau lòng; nỗi hận
  his years in prison left a scar
  những năm ngồi tù đã để lại trong lòng nó một vết đau lòng
  Động từ
  (-rr-)
  để lại vết sẹo trên
  mặt rỗ sẹo đầu mùa (rỗ sẹo do đầu mùa để lại)
  (nghĩa bóng) mang vết sẹo lòng da diết do cái chết của cô con gái
  thành sẹo
  vết thương từ từ thành sẹo

  * Các từ tương tự:
  scarab, scarabaeid, scarabaeoid, scarabeiform, scarabeus, scaramouch, scarce, Scarce currency, scarcely