Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (+ to)
  sự tổn thương
  dùng quá mức thuốc này có thể gây tổn thương cho gan
  an injury to one's pride
  sự tổn thương niềm kiêu hãnh của mình
  vết thương; điều tổn thương
  trong lần đụng xe, anh ta bị những vết thương nặng ở đầu và tay
  những tổn thương về thanh danh của mình
  add insult to injury
  xem add
  do somebody (oneself) an injury
  (thường nói đùa)
  gây hại cho ai (cho mình) tổn thương về thể xác
  nếu anh cố nâng cái va-li đó lên thì anh có thể bị thương đấy

  * Các từ tương tự:
  injury time