Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tỳ vết, vết nhơ
  a blemish on a carpet
  một vết nhơ trên tấm thảm
  his reputation is without [a] blemish
  thanh danh của ông ta không chút vết nhơ
  Động từ
  làm hỏng, làm nhơ
  một quả đào hỏng
  buổi biểu diễn của nhạc sĩ piano bị hỏng bởi nhiều nốt sai

  * Các từ tương tự:
  blemisher