Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

besmirch /bi'smɜ:t∫/  

  • Động từ
    (cách viết khác smirch)
    bôi nhọ
    bôi nhọ thanh danh của ai