Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  vấy bẩn;(nghĩa bóng) bôi nhọ
  mép đứa trẻ bị vấy bẩn sô-cô-la
  bị đối thủ bôi nhọ
  làm nhòe mờ
  nhiều chữ bị nhòe mờ và tôi không đọc được mấy chữ đó
  smear something on (over) something (somebody); smear something (somebody)
  bôi, trét (chất nhờn, chất dính) lên (cái gì, ai)
  bôi bùn lên khắp tường
  chúng tôi thoa kem lên mặt
  Danh từ
  vết bẩn, đốm bẩn
  a smear of paint
  vết sơn
  smear of blood on the wall
  vết máu trên tường
  mẫu soi kính hiển vi; mẫu sinh thiết
  a cervical smear
  mẫu sinh thiết cổ tử cung (để soi kính hiển vi)
  smear on somebody (something)
  sự bôi nhọ
  bị kết tội là ăn hối lộ một sự bôi nhọ hèn hạ đối với một công dân chân chính
  a smear campaign
  một chiến dịch bôi nhọ

  * Các từ tương tự:
  smeariness, smearing, smeary